Maty przeciwerozyjne

Maty przeciwerozyjne znajdują zastosowanie przy zabezpieczeniach skarp zboczy, nasypów. Zapewniają one ochronę przed erozją powierzchniową oraz stanowią wsparcie dla zakorzenienia się roślinności. Maty i siatki przeciwerozyjne stosowane są szeroko w budownictwie drogowym, hydrotechnicznym kolejowym, przy budowie i przebudowie składowisk odpadów.

Najbardziej skuteczną a jednocześnie przyjazną środowisku metodą ochrony zbocz i skarp przed erozją powierzchniową jest naturalna wegetacja. W jej przypadku, trudnym momentem jest okres w którym roślinność się dopiero ukorzenia. Na tym właśnie etapie, doskonałym zabezpieczającym produktem może być mata przeciwerozyjna.

W zakresie mat przeciwerozyjnych proponujemy maty przeciwerozyjne Envirofelt CO oraz maty Polymat.

Maty przeciwerozyjne Envirofelt CO

Maty przeciwerozyjne Maty przeciwerozyjne Envirofelt CO zapewniają ochronę przed erozją szczególnie w początkowym okresie ukorzeniania się roślin. Z czasem mata ulega biodegradacji dzięki temu że w 100% jest zbudowana z naturalnych włókien kokosowych. Zastosowanie tego rozwiązania zapobiega one erozji powierzchniowej gruntu na stromych zboczach i skarpach. Mata umożliwia przytrzymanie humusu i daje wsparcie roślinom. W ten sposób osiągane jest trwałe i skuteczne pokrycie skarp roślinnością. Dodatkowo rozkładające się włókna pełnią rolę swego rodzaju nawozu co jest dodatkowym wsparciem dla roślinności. Czas rozkładu włókiem w matach wynosi 5 lat. W końcowym efekcie stabilizacja gruntów zapewniana jest i utrzymywana przez naturalną wegetację.

Mata przeciwerozyjna Envirofelt CO jest właściwym produktem wszędzie tam, gdzie w planie jest zazielenienie skarp, a wegetacja naturalna może zapewnić długotrwałą ochronę przed erozją. Mata stosowana jest m.in. na na skarpach i brzegach rzek, jezior, zbiorników wodnych i kanałów, nasypach drogowych i innych.

Maty przeciwerozyjne Polymat

Maty przeciwerozyjne Polymat Polymat to trójwymiarowe maty oparte na wzmocnionych włóknach polipropylenowych. Zapobiegają one erozji gleby podtrzymując humus i rozwijającą się roślinność aż do czasu gdy w pełni się ona ukorzeni.

Polymat to znakomita mata stosowana wszędzie tam, gdzie jest potrzeba pokrycia trawą stromych skarp i zboczy (brzegi rzek, jezior, zbiorników wodnych, kanały, nasypy, wykopy, ekrany dźwiękoszczelne, przykrycia składowisk i inne). Elastyczność maty Polymat pozwala na jej łatwe dostosowywanie się do podłoża. Dodatkowo materiał odporny chemicznie i biologicznie jest nieszkodliwy dla środowiska.
Strona główna | O firmie | Znaki drogowe | Akcesoria drogowe | Kontakt