Geowłóknina

W procesie stabilizacji gruntu poddawanego dużym obciążeniom powszechnie stosowane są konstrukcje ochronne (beton, narzut kamienny) które przeciwdziałają erozji zewnętrznej, jednak nie są wystarczające nie zabezpieczając przed wymywaniem podłoża i przesunięciami jego cząstek. Dlatego też tutaj odgrywa dużą rolę geowłóknina filtracyjna umieszczana pomiędzy gruntem a umocnieniem.Ich stosowanie przynosi wymierne korzyści – łatwe wbudowywanie, uzyskanie jednolitej powierzchni, optymalna jakość. Proponowana Geowłóknina Polyfelt wbudowana pomiędzy podłożem a warstwą umocnienia przeciwdziałają wymywaniu cząstek gruntu zapobiegając wewnętrznej erozji. Stabilizacja gruntu jest zapewniana dzięki stosowaniu geowłókniny Polyfelt F , a jej alternatywa to także geowłóknina TS (także Polyfelt)zależnie od wymagań mechanicznych i hydraulicznych.

Od kilkudziesięciu lat geowłókniny są elementem warstwy separacyjnych i filtracyjnych w wielu dziedzinach budownictwa.

Geowłóknina F

Geowłóknina F Geowłóknina Polyfelt F to geokompozyt zbudowany z dwóch warstw z włókien ciągłych wzmocnionych mechanicznie. Jest ona oparta w 100% na polipropylenie stabilizowanym przeciw UV. Rola warstw geowłókniny Polyfelt F jest następująca – jedna z warstw jest wykorzystywana jako filtr, natomiast zastosowaniem drugiej jest ochrona przeciwko mechanicznym uszkodzeniom. Dwie warstwy w ten sposób połączone dają w efekcie optymalną wydajność filtra nawet przy najtrudniejszych, krytycznych warunkach gruntowych z występowaniem wysokich obciążeń mechanicznych.

Geowłóknina TS

Geowłóknina Polyfelt TS Drugą z oferowanych geowłóknin filtracyjnych Polyfelt jest geowłóknina Polyfelt TS. Jest to geowłóknina jednowarstwowa złożona z włókien ciągłych wzmocniona mechanicznie. Materiałowo oparta jest w 100% na polipropylenie stabilizowanym przeciw UV. Geokompozyt ten stosowany jest przy budowie dróg nieutwardzonych, w budownictwie drogowym i kolejowym, drenażu i warstwach drenażowych obiektów np. boisk. Geowłóknina Polyfelt TS stanowi optymalną warstwę separacyjną i filtracyjną w mniej krytycznych zastosowaniach, bardzo odporna na uszkodzenia przy wbudowywaniu, o bardzo dobrych własnościach hydraulicznych i dużej trwałości.

Geowłóknina Rock PEC Kolejną geowłókniną w zakresie oferowanego asortymentu geokompozytów jest geowłóknina Rock PEC. Geokompozyt Rock PEC to geowłóknina wytworzona metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, dodatkowo wzmacniana jednokierunkowo lub dwukierunkowo wiązkami włókien poliestrowych.

Podstawowe zastosowania geowłókniny Rock PEC to:

  • Wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni (drogowej, kolejowej), wzmocnienie dolnych warstw podbudowy w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych, kruszyw lub wydłużenia okresu eksploatacji.
  • Budowa parkingów, placów oraz dróg tymczasowych przy ciężkich warunkach gruntowo-wodnych.
  • Wzmacnianie słabego podłoża nasypów
  • Budowa zbrojonych nasypów
  • Budowa konstrukcji oporowych.
  • Stabilizacja gruntów osuwisk.
  • Wzmacnianie pobocza drogi.
  • Ograniczenie destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych
  • Osłona geomembran przed mechanicznymi uszkodzeniami